سوابق قبل از انقلاب:

ـ کارشناس امور اداری در سازمان امور اداری و استخدامی کشور ـ سال 1356

ـ سرپرست کارگزینی ـ انبارهای عمومی ایران

 ـ مدیر امور اداری شرکت نگهدار (خصوصی)

سوابق بعد از پیروزی انقلاب اسلامی:

ـ مدیر کل کارگزینی و تشکیلات وزارت کشور

ـ معاون اداری و مالی ، نخست وزیری

ـ معاون وزیر مشاور در امور اجرایی

ـ معاون دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رئیس شورای امور اداری کشور

ـ سرپرست سازمان امور اداری و استخدامی کشور

ـ مشاور وزیر و قائم مقام معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه

ـ سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در دبی

ـ سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر

ـ مشاور وزیر امور خارجه مدیر کل ارزشیابی و بازرسی وزارت امور خارجه

ـ مدیر کل تشکیلات و بودجه وزارت امور خارجه و قائم مقام معاون اداری و مالی

ـ سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر (برای بار دوم)

ـ معاون طرح و برنامه وزیر کشور

ـ قائم مقام معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه و مشاور وزیر

ـ مدیر کل طرح و برنامه و قائم مقام معاون اداری و مالی

اطاق فکر استان مازندران

ـ سفیر جمهوری اسلامی ایران در تونس

ـ مشاور وزیر و رئیس مرکز نظارت بر روابط خارجی وزارت امور خارجه

ـ معاون اداری و مالی وزارت خارجه و عضو شورای توسعه مدیرت کشور

ـ رئیس مرکز همکاری­های بین­المللی ـ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (سازمان برنامه و بودجه)

تخصص­ها و تجربه­ها:

ـ کارشناس رسمی دادگستری در امور اداری و استخدامی

ـ انتخاب به عنوان چهره ماندگار استان مازندران

عضویت در شوراها و مجامع:

ـ عضو شورای راهبردی مجمع جهانی صلح اسلامی

ـ هیأت مدیره موسسه مهد قرآن

ـ شورای مشورتی سادات در جهان (معاونت بین­الملل دفتر مقام معظم رهبری)

ـ اطاق فکر مجمع جهانی اهل بیت(ع)، دبیر

 


سید باقر سخایی
^