مشخصات فردی

معاون ادارای و مالی بنیاد سعدی

 

فوق لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه علامه طباطبایی

تحصیلات

لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه تهران

فوق لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه علامه طباطبایی

مشاغل و مسئولیتهای اجرایی

کارشناس امور ادرای در سازمان امور اداری و استخدامی کشور- 1356
مدیر کل کارگزینی و تشکیلات وزارت کشور سال 1358
معاون اداری و مالی، نخست وزیری و رئیس کمیته اجرای قانون استخدام کشوری (در دوره شهید رجایی) سال 1359
معاون وزیر مشاور در امور اجرایی سال 1359
معاون دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رئیس شورای امور اداری کشور سال 1360
سرپرست سازمان امور اداری و استخدامی کشور (عضو کابینه شهید رجایی) سال 1360
مشاور وزیر و قائم مقام معاون اداری و مالی وزارت خارجه سال 1361
سر کنسول جمهوری اسلامی ایران در دبی سال 1363-1365
سفیر جمهوری اسلامی ایران در سال 1365- 1369
مدیر کل ارزشیابی و بازرسی وزارت امور خارجه سال 1369
مدیر کل تشکیلات و بودجه وزارت امور خارجه و قائم مقام معاون اداری و مالی سال 1370- 1372
سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر (بار دوم) سال 1372-1375
معاون طرح و برنامه وزیر کشور سال 1375
قائم مقام معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه و مشاور وزیر سال 1376-1379
مدیر کل طرح و برنامه و قائم مقام معاون اداری و مالی سال 1379-1381
 سفیر جمهوری اسلامی در تونس سال 1381-1385
مشاور وزیر و رئیس مرکز نظارت بر روابط خارجی در سال 1381-1386
معاون اداری مالی وزارت امور خارجه سال 1386- 1388
بازنشستگی در سال 1388 (در حال حاضر دبیر کل موسسه توسعه روابط بین الملل)

عضویت در شوراها

عضو شورای توسعه مدیریت کشور سال 1381-1386

 

تألیفات

تحولات اداری و استخدامی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و علل کاهش بهره وری در نظام
مبانی مدیریت نیروی انسانی  (جزوه تدریس در دانشگاه بعنوان عضو پاره وقت هیات علمی در رشته مدیریت)
تحولات ساختاری در وزارت امور خارجه
سید باقر سخایی

معاون ادارای و مالی بنیاد سعدی

 

فوق لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه علامه طباطبایی

^