مشخصات فردی

دبیر بنیاد سعدی

 

فوق لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه علامه طباطبایی

تحصیلات

لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه تهران

فوق لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناس رسمی دادگستری در زمینه اداری و استخدامی

 

مشاغل و مسئولیتهای اجرایی

کارشناس امور ادرای در سازمان امور اداری و استخدامی کشور- 1356
مدیر کل کارگزینی و تشکیلات وزارت کشور- 1358
معاون اداری و مالی، نخست وزیری و رئیس کمیته اجرای قانون استخدام کشوری (در دوره شهید رجایی) - 1359
معاون وزیر مشاور در امور اجرایی-  1359
معاون دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رئیس شورای امور اداری کشور - 1360
سرپرست سازمان امور اداری و استخدامی کشور (عضو کابینه شهید رجایی) - 1360
مشاور وزیر و قائم مقام معاون اداری و مالی وزارت خارجه - 1361
سر کنسول جمهوری اسلامی ایران در دبی - 1363-1365
سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر سال- 1365- 1369
مدیر کل ارزشیابی و بازرسی وزارت امور خارجه - 1369
مدیر کل تشکیلات و بودجه وزارت امور خارجه و قائم مقام معاون اداری و مالی - 1370- 1372
سفیر جمهوری اسلامی ایران در قطر (بار دوم)-  1372-1375
معاون طرح و برنامه وزیر کشور - 1375
قائم مقام معاون اداری و مالی وزارت امور خارجه و مشاور وزیر- 1376-1379
مدیر کل طرح و برنامه و قائم مقام معاون اداری و مالی - 1379-1381
 سفیر جمهوری اسلامی در تونس- 1381-1385
مشاور وزیر و رئیس مرکز نظارت بر روابط خارجی- 1381-1386
معاون اداری مالی وزارت امور خارجه-  1386- 1388
رییس مرکز همکاری های بین المللی سازمان برنامه و بودجه- 1388-1390
معاون اداری و مالی بنیاد سعدی- 1391-1396
دبیر بنیاد سعدی- 1396 تا کنون
 

عضویت در شوراها

عضو شورای توسعه مدیریت کشور سال 1381-1386

عضو شورای امور اداری

عضو شورای راهبردی مجمع جهانی صلح اسلامی

عضو هیات مدیره موسسه مهد قرآن کشوری

رییس انجمن دوستی ایران و قطر

 

تألیفات

- تحولات اداری و استخدامی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و علل کاهش بهره وری در نظام
- مبانی مدیریت نیروی انسانی  (جزوه تدریس در دانشگاه بعنوان عضو پاره وقت هیات علمی در رشته مدیریت)
- تحولات ساختاری در وزارت امور خارجه
- رجال سیاسی وزارت امور خارجه ( با همکاری موجانی، رایزن فرهنگی فعلی ایران در آلمان)
سید باقر سخایی

دبیر بنیاد سعدی

 

فوق لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه علامه طباطبایی

^